O društvu

logo_dsg_rgb_mali

Društvo študentov geologije  je samostojno, prostovoljno, nepridobitno združenje, ki je bilo ustanovljeno marca 2012 s sedežem na Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana. Društvo nadaljuje s poslanstvom in dejavnostmi Organizacije študentov geologije, ki je delovala v preteklih letih. Z nadaljevanjem izvajanja obštudijskih dejavnosti želimo dvigniti raven znanja študentov, vzpostaviti vezi med njimi in geološkimi strokovnjaki ter strokovnjaki drugih znanosti, ki so pomembne za geologijo. Upravnega odbor:

  • predsednik Lan Zupančič,
  • podpredsednik Jernej Loboda,
  • blagajničarka Teja Polenšek,
  • tajnica Sara Lunka

Poleg upravnega udbora v društvu aktivno sodelujejo tudi člani in prispevajo k rasti društva v smislu:

–          medgeneracijskega povezovanja študentov ter ljubiteljev geologije,

–          povezovanja in sodelovanja s strokovnjaki geologije in sorodnih strok,

–          organizacije geološkega tabora Geotabor, ki je namenjen vsem, ki jih zanima geologija,

–          sodelovanja pri organizaciji Geološko-geografskega (nekdanjega Geološko-geografsko-krajinarskega) tabora, ki povezuje stroke dveh različnih fakultet,

–          organizacije strokovnih ekskurzij v Sloveniji in tujini,

–          organizacije izobraževalnih delavnic, okroglih miz in predavanj,

–          sodelovanja z javnimi in zasebnimi ustanovami, organizacijami ter društvi.

V društvo se lahko včlanijo študentje geologije in sorodnih strok, strokovnjaki, raziskovalci ter ljubitelji stroke ob predložitvi pristopne izjave in plačane članarine, ki znaša 10 EUR na leto. Društvo obvešča člane prek sestankov, elektronske pošte, plakatov in objav v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani in prek poročil ter zapisnikov organov društva.

V času od ustanovitve si je društvo pridobilo precejšne število članov in podpornikov. Cilj je, da se društvo zanesljivo uveljavi, zato pozivamo študente, strokovnjake in ostale ljubitelje geologije k včlanitvi in aktivnem sodelovanju. Zahvaljujemo se vsem mentorjem, ki so poskrbeli za visok strokovni nivo, do sedaj izvedenih projektov Društva študentov geologije ter seveda donatorjem, ki so omogočili kakovostno izvedbo le-teh. To so Geološki zavod Slovenije, Študentski svet NTF in ŠOU v Ljubljani.